Altres Serveis

 

Pèrits arquitectes també prepara la redacció i presentació de tots aquells documents relacionats amb la gestió administrativa de l'habitatge, com ara llicències d'obres, certificats d'eficiència energètica, informes sobre accessibilitat, cèdules d'habitabilitat, i d'altres.

Certificats d'eficiència energètica

El R.D. 253/2013 de 5 d'abril aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis. Aquest decret fixa la obligatorietat de posar a disposició de compradors o llogaters dels edificis un CERTIFICAT D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA en tots els contractes de compra-venda o lloguer que es tanquin amb posterioritat a la data de l'1 de juny de 2013.

L'àmbit d'aplicació del decret és:

edificis de nova construcció

edificis o parts d'ells que es venguin o lloguin

edificis o parts d'ells en els que una autoritat pública ocupi una superfície útil superior a 250 m2 i que siguin de pública concurrència.

El promotor o propietari de l'edifici o part del mateix, bé sigui de nova construcció o ja existent, serà el responsable d'encarrgar la realització de la certificació d'eficiència energètica de l'edifici, o de la seva part, en aquells casos que vingui obligat per aquest decret. També serà el responsable de la conservació de la corresponent documentació i de la presentació davant l'ICAEN (Institut Català de l'Energia).

Perits Arquitectes

Certificats d'habitabilitat

La cèdula d'habitabilitat, necessària per a la contractació de serveis de subministraments als habitatges, es demana a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya mitjançant el document 'Sol·licitud per cèdula d'habitabilitat de Segona Ocupació'.

Aquesta sol·licitud incorpora al seu revers un 'Certificat d'habitabilitat de segona ocupació', que només poden signar arquitectes col·legiats.

Perits Arquitectes   Perits Arquitectes

Redacció de projectes i direcció d'obres

Projectes de cases per a viure. Cases íntimes i acollidores. Des d'on veure la pluja a fora. On deixar que el temps passi lentament. On trobar-te a gust amb els teus records. Cases per a refugiar-te del món. Les cases del nostre subconscient. Com les cases que recrea a les seves obres Edward Hopper.

Imaginem amb vosté casa seva

Perits Arquitectes