Valoracions

 

El nostre equip de col·laboradors té un coneixement actualitzat dels preus del mercat immobiliari i del sòl, així com dels preus dels materials de construcció.

Les Normes Europees de Valoració i la O. M. ECO/805/2003 contemplen i desenvolupen 5 diferents mètodes:

Mètode del cost

Mètode de comparació

Mètode d'actualització de rendes

Mètode residual dinàmic

Mètode residual estàtic

Perits Arquitectes

En definitiva, en un procediment judicial, el que es demana del jutge és una compensació econòmica pel valor d'allò que està en litigi. El coneixemnet del mercat i la correcte aplicació d'un o un altre mètode són els factors que determinen la qualitat d'un dictamen.